Úvodní stránka

Penzijním připojištění má v České republice sjednáno již více než 4,5 milionu lidí. Pokud mezi
ně dosud nepatříte, pak máte do konce listopadu 2012 poslední možnost uzavřít si smlouvu za
stávajících výhodných podmínek. Na těchto stránkách naleznete informace o tom, jak penzijní
připojištění funguje a jaké změny se chystají od roku 2013.

V dnešní době je stále více zřejmé, že státem vyplácené penze již brzy nezvládnou pokrýt životní
potřeby důchodců a že si je proto třeba vytvářet dodatečné zdroje. Penzijní připojištění počítá
s dlouhodobým ukládáním finančních prostředků, které se průběžně zhodnocují o státní příspěvky a
výnosy penzijního fondu. Často vám na něj poskytne příspěvek i váš zaměstnavatel a můžete rovněž
využít možnosti daňových úlev. Penzijní připojištění se proto vyplatí sjednat ještě před třicítkou.

Částky na penzijní připojištění si můžete ukládat v pravidelných měsíčních intervalech, nebo za
nějaké delší časové období (např. čtvrtletí nebo rok). Od ledna 2013 dosáhnete maximálního státního
příspěvku 230 Kč za předpokladu, že si budete měsíčně spořit 1 000 Kč. Výši měsíčních příspěvků si
můžete v průběhu spoření upravovat podle vaší aktuální finanční situace a jejich placení můžete na
nějaký čas dokonce zcela pozastavit. Řádně je možné smlouvu o penzijním připojištění ukončit po
dosažení věku 60 let, pokud jste před tím spořili po dobu alespoň 5 let.

Do konce listopadu 2012 si můžete sjednat smlouvu za dosavadních výhodných podmínek, které
vám zaručí nezáporné zhodnocení vašich vkladů. Pokud by váš penzijní fond skončil v některém roce
ve ztrátě, pak ji mají povinnost uhradit jeho akcionáři. Od roku 2013 vám již nové penzijní fondy
nebudou tuto jistotu garantovat. Rovněž už nebudete moci po 15 letech spoření požádat o tzv.
výsluhovou penzi, kdy je možné jednorázově vybrat až polovinu naspořených peněz.