Jak naložit s prostředky z penzijního připojištění

9. února v 16:39

Smlouva o penzijním připojištění se sjednává na dobu neurčitou, takže nic nebrání tomu, abyste
tímto způsobem spořili po libovolně dlouhou dobu. Ve většině případů ale zřejmě budete chtít s
prostředky z penzijního připojištění nějakým způsobem disponovat. Penzijní fondy v tomto směru
nabízejí hned několik možností.

1) Z naspořených peněz si můžete nechat vyplácet pravidelnou penzi. Můžete si zažádat o
některý z jejích následujících druhů:

• starobní penze
Pro získání nároku se vyžaduje, abyste spořili alespoň 5 let a dosáhli věku minimálně 60 let.
Podle podmínek konkrétního fondu vám může být starobní penze vyplácena po předem
určené období, nebo až do smrti. Nevýhodou současných fondů bylo to, že v případě
předčasné smrti účastníka propadly naspořené prostředky ve prospěch fondu. Od r. 2013 by
se měly nově stát součástí dědictví.

• invalidní penze
Pokud budete spořit alespoň tři roky a vznikne vám nárok na plný invalidní důchod, můžete si
jej navýšit o naspořené prostředky z penzijního připojištění.

• výsluhová penze
Tento typ penze již nebude od r. 2013 ve smlouvách o penzijním připojištění dále nabízen.
Až do konce listopadu 2012 však můžete uzavřít smlouvu, která vám zajistí, že si po 15 letech
spoření budete moci jednorázově vybrat až polovinu naspořených prostředků včetně státních
příspěvků nebo si z těchto peněz můžete nechat vyplácet pravidelnou rentu.

2) Často využívanou možností je jednorázový výběr celé naspořené částky. Opět je nutné,
abyste dosáhli věku alespoň 60 let a abyste spořili minimálně 5 let (pouze v případě uznání
nároku na invalidní důchod se tato doba zkracuje na 3 roky). Nevýhodou tohoto typu
vyrovnání je to, že vám budou veškeré výnosy fondu a také příspěvky od zaměstnavatele
zdaněny 15 % sazbou.

3) Penzijní připojištění počítá rovněž s možností, že nebudete schopni platit příspěvky po celou
dobu, ke které jste se ve smlouvě zavázali. Pokud budete spořit alespoň 12 měsíců, můžete
smlouvu ukončit a podat žádost o vyplacení tzv. odbytného. V tomto případě se je však
nutné připravit na to, že přijdete o státní příspěvky i o výnosy penzijního fondu.