Smlouvy do konce listopadu 2012

9. února v 16:39

Od ledna 2013 dochází k rozsáhlým změnám v systému penzijního připojištění. Netýkají se pouze
výše státního příspěvku a daňového zvýhodnění, ale také toho, že nové penzijní fondy vám již
nebudou zaručovat nezáporné zhodnocení vašich vkladů. Od r. 2013 si budete moci vybrat z nabídky
několika typů fondů, které mohou volit odvážnější nebo konzervativnější investiční strategie, kladné
zhodnocení vašich prostředků vám však již garantovat nebudou. Může se tedy docela dobře stát, že
namísto úroku 5 % mohou vaše vklady v některém z následujících roků poklesnout třeba o 3 %.

Pokud tedy nechcete v citlivé otázce důchodového zabezpečení příliš riskovat, máte v současnosti
poslední šanci uzavřít smlouvu za dosavadních podmínek v rámci tzv. transformovaného fondu.
Výhodou je také to, že z transformovaného fondu budete moci od r. 2013 kdykoli přejít k některému
z nových účastnických fondů, v opačném směru však již přechod nebude možný. O uzavření
smlouvy do konce listopadu 2012 by měli uvažovat také ti, kdo by mohli mít v budoucnu zájem o
tzv. výsluhovou penzi. Tímto způsobem si můžete nechat vyplatit až 50 % prostředků z penzijního
připojištění již po 15 letech spoření a pokračovat nadále ve své původní smlouvě.

Uzavření smlouvy o penzijním připojištění je poměrně jednoduchou záležitostí. Může si ji sjednat
každá osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky. Může se však jednat i
o osobu z jiného státu Evropské unie, která v Česku pracuje a odvádí sociální pojištění. Smlouvu
můžete výhodně uzavřít také online. Stačí zaslat vyplněný formulář na adresu vybraného fondu a
obratem vám přijde potvrzení o jejím sjednání. Pokud byste chtěli provést změnu smlouvy (např.
navýšení měsíční úložky), můžete k tomu využít jednoduchý online formulář, který byste měli najít
na webových stránkách vašeho fondu. Za vedení účtu ani za změny ve smlouvách se neplatí žádné
poplatky.