Státní příspěvky a daňové zvýhodnění

9. února v 16:38

Nejviditelnější změna, která se od ledna 2013 dotkne všech účastníků penzijního připojištění – ať
už mají uzavřenu starou nebo novou smlouvu – se bude týkat poskytované státní podpory. Zatímco
dosud platilo, že pro získání nejvyšší státní podpory bylo potřeba ukládat 500 Kč měsíčně, nově se
bude jednat o 1 000 Kč. Dobrou zprávou je ale to, že se maximální státní podpora zvyšuje ze 150 Kč
na 230 Kč.

V praxi to tedy bude fungovat tak, že pokud si budete v r. 2013 spořit 1 000 Kč měsíčně, získáte za
celý rok státní příspěvek 2 760 Kč (12 x 230 Kč). Pokud budete spořit 500 Kč nebo méně, pak musíte
naopak počítat s tím, že se vám příspěvek oproti roku 2012 sníží. Při úložce nižší než 300 Kč již
dokonce zcela ztrácíte nárok na státní příspěvek.

V následující tabulce najdete přehledné srovnání původní a nové výše státních příspěvků:

měsíční úložka

100 Kč

200 Kč

300 Kč

400 Kč

500 Kč

600 Kč

700 Kč

800 Kč

900 Kč

1 000 Kč nebo více

státní příspěvek do 31. 12.
2012

50 Kč

90 Kč

120 Kč

140 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

150 Kč

státní příspěvek od r. 2013

0 Kč

0 Kč

90 Kč

110 Kč

130 Kč

150 Kč

170 Kč

190 Kč

210 Kč

230 Kč

Další změna, ke které dojde od 1. ledna 2013, se týká daňových úlev. I nadále zůstane zachována
možnost snížit si daňový základ o zaplacené příspěvky na penzijním spoření. Nově se to však bude
vztahovat pouze na částku, o kterou přesáhnete 12 000 Kč za rok. Nejvyšší daňové úlevy budete moci
dosáhnout, pokud si naspoříte 24 000 Kč. Při současné 15% sazbě daně můžete tímto způsobem
ušetřit na daních až 1 800 Kč ročně.

Od r. 2013 by mělo penzijní připojištění nadále patřit mezi oblíbené benefity, který poskytují
zaměstnavatelé svým zaměstnancům. Až do částky 24 000 Kč za rok se totiž z těchto příspěvků
neodvádí sociální a zdravotní pojištění a zaměstnanci z nich neplatí daň z příjmu. Pro zaměstnance i
zaměstnavatele je proto tato forma odměny výhodnější než zvýšení hrubé mzdy.