Změny v důchodovém systému od roku 2013

9. února v 16:38

V systému důchodového pojištění nastanou od r. 2013 dvě výrazné změny. Nově by měl být zaveden
tzv. druhý pilíř důchodového spoření, do kterého bude možné převést 3 % hrubé mzdy, která dosud
směřovaly na běžný účet sociálního pojištění. Druhá změna se týká nových podmínek smluv o
penzijním připojištění. Pokusíme se tyto změny krátce představit.

V současnosti odvádíme na sociální pojištění 28 % z naší hrubé mzdy. Druhý pilíř důchodové
reformy nám umožní, abychom 3 % místo toho odváděli do některého z nově vzniklých penzijních
fondů. Budeme k nim však muset ještě přidat další 2 % ze svých vlastních prostředků. Zvláštnost
tohoto spoření bude spočívat v tom, že z něj již nebude možné vystoupit. Pokud se pro něj jednou
rozhodnete, budete v něm muset setrvat až do důchodu, kdy se vám díky naspořeným prostředkům
zvýší penze. Nově zavedený druhý pilíř důchodové reformy bude od července 2013 určený pouze
pro osoby mladší 35 let. Do konce června 2013 se však do něj mají šanci zapojit také ostatní věkové
kategorie.

Vstup do tohoto druhého pilíře se pravděpodobně vyplatí jenom osobám s vysokými příjmy. Většina
lidí proto bude zřejmě nadále dávat přednost klasickému penzijnímu připojištění (třetímu pilíři
důchodové reformy), které bude nově označováno jako dobrovolné penzijní spoření. Až do konce
listopadu 2012 si můžete uzavřít smlouvu o penzijním připojištění za stávajících podmínek. Nové
penzijní fondy již nebudou od ledna 2013 garantovat nezáporný výnos, budete si ale moci vybrat
mezi různými investičními strategiemi.

Pokud budete mít na svém účtu penzijního připojištění naspořeno dostatek prostředků, budete
moci od ledna 2013 zažádat o tzv. předdůchod. Díky němu budete moci odejít do penze již 5 let
před dosažením řádného důchodového věku a nebudete se muset obávat, že se vám později zkrátí
důchod.